Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Holterweg 17 en Stoevelaarsweg 5 Markelo”.

DeMarkelogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Holterweg 17 en Stoevelaarsweg 5 Markelo”..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 28 november 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Holterweg 17 en Stoevelaarsweg 5 Markelo” ongewijzigd vastgesteld.Voor de locatie Holterweg 17 in Markelo is een plan ontwikkeld voor de realisatie van een woning. Om de woning mogelijk te maken wordt aan de Stoevelaarsweg 5 in Markelo landschapsontsierende (agrarische) bebouwing gesloopt. Op grond van het geldende bestemmingsplan is de realisatie van een nieuwe woning aan de Holterweg 17 niet mogelijk. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.Het vastgestelde plan ligt van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 voor een ieder ter inzage en is in te zien:1.tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;2.op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; 3.via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxHolterweg17-VS10. Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder.Burgemeester en wethouders van Hof van Twente maken op grond van de Wet geluidhinder bekend dat zij besloten hebben een hogere grenswaarde (geluid) vast te stellen voor de locatie Holterweg 17 Markelo.De beschikking ligt gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage: 1.tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;2.op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen. Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.6 december 2023.Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,drs. D. Lacroix, secretaris.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deMarkelogids.nl op 7-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Markelo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMarkelogids.nl
Redactie deMarkelogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Markelo
  2. gmb-2023-519652

Gerelateerde berichten