Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Lichtmissenweg 7 Markelo".

DeMarkelogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Lichtmissenweg 7 Markelo"..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Lichtmissenweg 7 Markelo" voor een ieder ter inzage. Aan de Lichtmissenweg 7 in Markelo is een voormalig agrarisch erf aanwezig. Het betreft een karakteristiek erf met diverse bebouwing. Het perceel bestaat uit één boerderijwoning en een tweetal schuren. Het plan is om met gebruikmaking van de rood voor rood-regeling ter plaatse een extra woning te realiseren. Ter compensatie zal elders 1000 m2 aan landschapsontsierende bebouwing worden gesloopt. Daarnaast zullen maatregelen worden getroffen die zorgen voor een goede landschappelijke inpassing. Het plan in niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 1.tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor; 2.op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; 3.via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxLichtmissenweg7-OP10. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 20 december 2023. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester, drs. D. Lacroix, secretaris.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMarkelogids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Markelo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMarkelogids.nl
Redactie deMarkelogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Markelo
  2. 590e9bbc15adbb20bd0be5e90b00ecf0

Gerelateerde berichten