Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Markelo, herziening Grotestraat 34".

DeMarkelogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Markelo, herziening Grotestraat 34"..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 19 december 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Markelo, herziening Grotestraat 34" ongewijzigd vastgesteld. Voor de Grotestraat 34 in Markelo is een plan opgesteld om de locatie te herontwikkelen. Het plan bestaat uit sloop van de bestaande bebouwing, waaronder het tankstation. Vervolgens kunnen op deze plek 7 rijwoningen (huur) worden gerealiseerd. Hiervan zullen er 4 levensloopbestendig worden uitgevoerd. Het plan past niet in de regels uit het geldende bestemmingsplan "Markelo”, omdat het perceel daarin nog de bestemming ‘Bedrijf’ heeft. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Het vastgestelde plan ligt van 4 januari 2024 tot en met 14 februari 2023 voor een ieder ter inzage en is in te zien: 1.tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor; 2.op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; 3.via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.MKxGrotestraat34-VS10. Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst. Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist. 3 januari 2024. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester, drs. D. Lacroix, secretaris.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMarkelogids.nl op 04-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Markelo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMarkelogids.nl
Redactie deMarkelogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Markelo
  2. 35d798f2135fd74b8b0f3d3f32b2febc

Gerelateerde berichten